Zientzia, Teknika eta Industria

Interes unibertsaleko gaiak diren arren aurkikuntza zientifikoak, teknologiaren garapena eta teknologiaren industriako aplikazioak, gai horien tokiko berezitasunak erakusten dira Gipuzkoako hainbat museotan, leku jakin bakoitzean errotu zen manufaktura-tradizioaren arabera.

Esandakoaren salbuespenak dira, batetik, Kutxaespazioa, haren xedea gehiago denez pentsamendu eta prozesu zientifikoa zabaltzea, eta, bestetik, Burdinbidearen Euskal Museoa eta Photomuseuma, bertan ematen den diskurtso teknikoak gehiago erantzuten dionez eremu jakin bati, tokikotik baino globaletik gehiago duen eremu bati.


GIPUZKOA GEROZTIK. Historia Museo birtuala

Agorregi